01- Vývoj a výzkum úvodní stránka

výzkum a vývoj

RCD Radiokomunikace disponuje zázemím pro vývoj i následnou výrobu rádiových systémů v pásmech od 40MHz do 8GHz. Toho společnost využívá pro zabezpečení vlastních realizovaných projektů (řešení a návrh v rámci dodávek vyšších systémů tzv. na klíč), ale také pro tzv. zakázkový vývoj na základě specifikace externího zákazníka.

 

  • Vývoj na zakázku - oddělení vývoje a konstrukce zajišťuje celý proces od zákaznické specifikace až po konečnou výrobní dokumentaci, která se stává majetkem zadavatele.

  • Vývoj a výroba na zakázku - zajištění následné výroby. Výhodou je záruka bezproblémového náběhu výroby díky bezprostřednímu propojení výrobních a vývojových pracovišť na jednom místě.

 

Technologie vyvíjená v RCD

RCD Radiokomunikace disponuje portfoliem již vyvinutých a vyráběných výrobků, které -  díky bohatým zkušenostem z jejich provozu a servisu vyšších rádiových systémů - je schopná v případě potřeby rychle rozšířit. A ze stejného důvodu při vývoji nových zařízení dle požadavků zákazníka zaručit efektivně zvolený kompromis mezi vývojovými náklady a užitnou hodnotou nově vzniklého výrobku.

Mezi námi vyvíjenou technologii patří: