RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Ochrana oznamovatelů

OCHRANA OZNAMOVATELů DLE ZÁKONA 171/2023 Sb.

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

 • Elektronicky na e-mailovou schránku oznameni@rcd.cz
 • Písemně na adresu:
  Bc. Jana Resutiková, RCD Radiokomunikace a.s., U Pošty 26, 533 52 Staré Hradiště
  Na obálku prosím uveďte text: „Oznámení - Neotvírat“
 • Osobně (po dohodě s příslušnou osobou)
 • Prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
 • Uveřejněním (při splnění zákonných podmínek)

Proces vyřízení oznámení

 • Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
 • Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
 • Do 30 musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
 • Lhůtu je možné dvakrát prodloužit o 30 dnů.
 • Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 •  Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

Příslušná osoba

 • Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat.
 • Příslušnou osobou je:  Bc. Jana Resutiková, tel. 466 415 755 linka 127

Formulář oznámení

Ve Starém Hradišti dne  1. 12. 2023

Ing. Tomáš Ditrt, předseda představenstva