RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

Předseda představenstva RCD Radiokomunikace a.s., pan Ing. Tomáš Ditrt, byl na mimořádném Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory pardubického kraje zvolen předsedou KHK Pk pro volební období 2023 až 2026. Úvodní slovo předsedy je dostupné ve Zpravodaji 1/2024.

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Systémová řešení - Rádiové pokrytí budov

Rádiové pokrytí budov

Vývojová pracoviště RCD vyvinula řadu rádiových opakovačů (repeater, cell enhancer). Jejich úkolem je zlepšit pokrytí rádiovým signálem v těch místech, kde klesá intenzita signálu od základnové stanice (BTS) pod prahovou mez citlivosti radiostanic.

Jedná se hlavně o vnitřní části budov postavených z materiálů extrémně tlumících rádiový signál a také o podzemní prostory těchto budov: garáže, obslužné provozy a sklady. Pro šíření signálu v těchto prostorech je možno použít, podle jejich tvaru a velikosti, klasické antény nebo vyzařovací kabel.

 

zajímavé informace

odd

 Pro další informace se prosím obraťte na obchodní oddělení RCD Radiokomunikace

info

  

Tel.: +420 466 415 755 linka 544
Mobil:

+420 606 612 406

E-mail:  marketing@rcd.cz