RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

Předseda představenstva RCD Radiokomunikace a.s., pan Ing. Tomáš Ditrt, byl na mimořádném Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory pardubického kraje zvolen předsedou KHK Pk pro volební období 2023 až 2026. Úvodní slovo předsedy je dostupné ve Zpravodaji 1/2024.

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Systémová řešení - Silniční a železniční tunely

Silniční a železniční tunely

RCD vyrábí vlastní stavebnicový systém, určený pro rádiové pokrytí silničních a železničních tunelů. Systém umožňuje distribuci simplexních i duplexních rádiových signálů v kmitočtových pásmech od 30 MHz do 3 GHz podle požadavků a zadání zákazníka. Rádiové signály jsou v závislosti na délce a trase tunelu vyzařovány pomocí vyzařovacího kabelu. Opakovače a zesilovače bývají propojeny na delší vzdálenosti optikou, na krátkou vzdálenost koaxiálními kabely. Funkce je monitorována z centrálního dispečinku.

Distribuční systém zajišťuje spojení s nejbližší základnovou stanicí nebo s více základnovými stanicemi a zároveň předává zesílený rádiový signál do tunelu, kde je šířen pomocí vyzařovacího kabelu. RCD zajišťuje komplexní dodávku rádiového systému na klíč včetně předprojektových měření, projektu, instalace, oživení systému a závěrečných měření pokrytí a konečné certifikace.

 

ZAJÍMAVÉ INFORMACE

odd

Pro další informace se prosím obraťte na obchodní oddělení  RCD Radiokomunikace

info

  

Tel.: +420 466 415 755 linka 544
Mobil:

+420 606 612 406

E-mail:  marketing@rcd.cz