RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

Předseda představenstva RCD Radiokomunikace a.s., pan Ing. Tomáš Ditrt, byl na mimořádném Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory pardubického kraje zvolen předsedou KHK Pk pro volební období 2023 až 2026. Úvodní slovo předsedy je dostupné ve Zpravodaji 1/2024.

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Systém CENSA

CENSA - Systém pro automatický odečet vodoměrů

Předpokladem nasazení systému CENSA je používání vodoměrů s rozhraním wM-Bus. Zvýšení užitných vlastností systému se dosáhne používáním vodoměrů, které mají navíc možnost archivace dat.

 

 

Systém CENSA

Systém CENSA
    automatický odečet vodoměrů shromažďuje data z vodoměrů nainstalovaných v určité oblasti. Jedná se například o vodoměry v obytných domech, městských bytech apod. Data z vodoměrů jsou přenesena do centra, kde jsou zpracována a uložena k jejich dalšímu využití uživatelem. Uživatelem mohou být například provozovatelé vodovodní distribuční sítě.

Uživatelské rozhraní  systému CENSA
    představují programy, které mohou pracovat na počítačích uživatelů. Jsou to např. Webový portál, rozhraní REST k účetnímu systému a počítá se s programem pro zpětnou komunikaci s převaděči. Více je uvedeno v samostatném katalogovém listě.

* DEMO Uživatelského rozhraní systému CENSA - Webový portál

Aplikační server CENSA
   je umístěn u výrobce systému. Na hardware serveru jsou v činnosti programy pro zpracování dat, databáze a webový server. Kromě toho také Server LoRaWAN, který ale funkčně patří do Sítě LoRaWAN CENSA.

Síť LoRaWAN CENSA
    tvoří již zmíněný Server LoRaWAN (software), přenosová síť mezi serverem a branami LoRaWAN, kterou může být síť poskytovatele internetu nebo mobilní síť některého operátora a brány Gateway LoRaWAN BR 801 se zdroji BZ 801, resp. BZ 801M. Více je uvedeno v samostatném katalogovém listě.

Převaděče wM-Bus / LoRaWAN BX 801
    jsou především určeny do systému CENSA. Mohou však být součástí jakéhokoli podobného systému pro automatický odečet údajů libovolných měřičů. Více je uvedeno v samostatném katalogovém listě.

 

Pro další informace se prosím obraťte na našeho obchodního zástupce

info

Martin Bednář

Tel.: +420 466 415 755 linka 202
Mobil: +420 722 972 329
E-mail: bednar@rcd.cz