RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 

 

 

SÁZÍTE NA DLOUHOLETOU JISTOTU PRÁCE
NA ŠPIČKOVÝCH CELOSTÁTNÍCH PROJEKTECH?

HLEDÁME PROJEKTANTY
A MONTÁŽNÍKY RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ.

Kontakt: Petr Němeček
+420 724 583 596
nemecek@rcd.cz
 
VOLEJTE, PIŠTE KDYKOLIV, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!


Etický kodex

Etický kodex společnosti RCD Radiokomunikace

K odpovědnosti firmy za kvalitu výrobků a služeb, placení daní, péči o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, péči o životní prostředí přibývá v posledních letech i společenská odpovědnost.

Požadavky na společenskou odpovědnost jsou specifikovány v normách SA 8000 a IAFT 16 949/2016, které jsou nadstavbou normy ISO 9001.

Společnost je certifikována dle normy ISO 9001 od roku 2001.

Svůj vztah ke společenské odpovědnosti vyjadřuje společnost následujícími pravidly a povinnostmi:

  • Podílet se na vytváření korektního podnikatelského prostředí.
  • Jednat svobodně, ale v rámci psaných i nepsaných pravidel daných zákony a dobrými mravy.
  • Každodenním jednáním potvrzovat obraz firmy jako garanta dodržování plnění smluv a závazků.
  • Svými plány na nové výrobky, výrobními postupy a způsobem chování chránit životní prostředí.
  • Posilovat firemní kulturu a chránit firemní prostředí, které je založené na vzájemné úctě a respektu před jakýmkoliv druhem diskriminace. Součástí firemní kultury je také vytváření šancí pro pracovní perspektivu, vzdělávání a zvýšování kvalifikace každého zaměstnance.
  • Chránit dobré jméno firmy i společnost před ohrožením neetickým jednáním jejich zaměstnanců, dodavatelů, nebo zákazníků.

Ve Starém Hradišti dne 10. 12. 2018

Za vedení společnosti

Ing. Karel Páral, člen představenstva