RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 

 

 

SÁZÍTE NA DLOUHOLETOU JISTOTU PRÁCE
NA ŠPIČKOVÝCH CELOSTÁTNÍCH PROJEKTECH?

HLEDÁME PROJEKTANTY
A MONTÁŽNÍKY RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ.

Kontakt: Ing. Jaroslav Hlína
+420 602 660 245
hlina@rcd.cz
 
VOLEJTE, PIŠTE KDYKOLIV, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!


Pracujeme s dotacemi

Pracujeme s dotacemi

Vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II.)

Registrační číslo projektu: POVEZ/3/2018/002025

Název projektu: SolidWorks Visualize

Forma financování: projekt je spolufinancován Evropskou unií

Obecný cíl vzdělávací aktivity je seznámit zaměstnance s novým programem SolidWorks Visualize, který je určen k tvorbě zákaznické dokumentace.

Vzdělávací aktivitu zajišťuje společnost SolidVision, s.r.o., Brno.

Rozdělený repeater pro ozáření neobvyklých terénních profilů rádiovým signálem

Číslo a název prioritní osy OP PIK: 01 Operační projekt Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012330

Název projektu: Rozdělený repeater pro ozáření neobvyklých terénních profilů rádiovým signálem

Forma financování: projekt je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je výzkum a vývoj nové generace digitálních repeaterů, které bude možné rozdělit na dvě části a propojit je dle potřeby kabely, optikou, mikrovlnným spojem nebo veřejným internetem.

 

Homologace varovného vysílače

Číslo a název prioritní osy OP PIK: 01 Operační projekt Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014370

Název projektu: Homologace varovného vysílače

Forma financování: projekt je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je homologace varovného vysílače a získaní homologačního certifikátu u akreditované společnosti.


Vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. (POVEZ II)
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Forma financování: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky
Název vzdělávací aktivity: SolidWorks pokročilé funkce, správa dokumentů PDM
Rozsah vzdělávací aktivity: 120 hodin
Termín realizace vzdělávací aktivity: 3. 10. 2016 - 31. 12. 2016

Obecný cíl vzdělávací aktivity je seznámit zaměstnance se speciálními moduly návrhového systému, který se ve společnosti používá pro tvorbu projektové a technické dokumentace.
Vzdělávací aktivitu zajišťuje společnost SolidVision, s.r.o., Brno.


 


 Vybavení divize vývoje

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 01 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001754
Název projektu: Rozšíření vývojového centra
Forma financování: projekt je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je rozšíření vývojového centra s hlavním důrazem na zvládnutí technologie číslicového zpracování vysokofrekvenčního signálu.
Pořízení potřebného vybavení bylo rozděleno do tří etap. V první etapě bude pořízen především software, který bude sloužit zejména k simulaci a návrhu celého řetězce číslicového zpracování signálu. Druhá etapa obsahuje zejména přístroje nezbytné pro měření a testování jednotlivých funkčních celků číslicového opakovače založených na výsledcích návrhu provedeného v rámci první etapy. Třetí etapa obsahuje přístroje potřebné pro celkové testování a měření číslicových opakovačů.

Seznam majetku pořízeného v rámci projektu:

SW nástroj pro programování a analýzu FPGA odvodů,

Pracovní stanice PC notebook,

Signálový generátor,

SW pro matematické výpočty Matlab,

SW pro obecnou simulaci procesů Simulink,

SW pro návrh FPGA obvodů Quartus,

SW pro návrh a realizaci DSP algoritmů v FPGA obvodech DSP Builder,

SW nástroj pro programování procesorů řady ARM + příslušné HW nástroje,

Signálový a spektrální analyzátor,

Zařízení pro měření modulačních vlastností,

Radiokomunikační tester,

Osciloskop RTE,

Přepínací matice k analyzátoru ZNB vč. kalibrační jednotky,

Osciloskop RTB.

 

Měření, která je možné provést na přístrojích z dotace:

Měření S-parametrů aktivních i pasivních zařízení až do 12 portů.

Měření základních parametrů radiostanic (citlivost, výkon, zdvih, …)

Měření spektrálních vlastností rádiových zařízení.

Analýza rádiových signálů v základním pásmu (base band).

Tvorba programů pro obvody typu FPGA.

Tvorba software pro systémy založené na procesorech s jádrem ARM.

Analýza a simulace přenosových systémů v prostředí Matlab a Simulink.

 


Rozvoj zaměstnanců firmy RCD Radiokomunikace spol. s r. o.

Na tento projekt získala RCD Radiokomunikace spol. s r. o. v prosinci 2010 dotaci z EU prostřednictvím ESF
ve výši 4 421 342,- Kč na projekt:

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01499

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Dne 10. 1. 2011 bylo zveřejněno na stránkách www.esfcr.cz. „Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb ve firmě RCD Radiokomunikace spol. s r. o.“
Dne 3. 2. 2011 proběhlo v rámci projektu "Rozvoj zaměstnanců firmy RCD Radiokomunikace spol. s r.o." výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb ve firmě RCD Radiokomunikace spol. s r.o. Projekt je evidován v programu OP LZZ pod registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01499. Do výběrového řízení se přihlásila jedna firma, LIONS CZ s.r.o. Jelikož tento dodavatel splnil veškeré požadavky, stal se vítězem výběrového řízení. Dne 26. 10. 2011 proběhlo v rámci projektu „Rozvoj zaměstnanců firmy RCD Radiokomunikace spol. s r. o.“ výběrové řízení na dodavatele kurzu anglického jazyka. Dne 4. 11. 2011 byla podepsána smlouva s jazykovou agenturou ML jazykovka, Lenka Braunerová.

V listopadu 2012 byl projekt ukončen.

V současné době čekáme na schválení závěrečné monitorovací zprávy.

 

 


Digitální rádiový opakovač

Od února 2011 RCD vyvíjí v rámci dotačního programu na podporu výzkumu a vývoje společně s Univerzitou Pardubice technologii univerzálního vysokofrekvenčního opakovače. Nový typ opakovače bude vybaven digitálním zpracováním signálu s využitím obvodů typu FPGA. Tím bude zaručena vysoká adaptivita na nové technologie rádiového přenosu.