RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Novinky

 Novinky

 • Květen 2024  - Systém IDS HK
  Je to téměř rok od spuštění inteligentního dopravního systému v Hradci Králové (ISD HK). Za tu dobu tento inovativní dopravní systém demonstroval svoji nezastupitelnou hodnotu pro město a jeho obyvatele. Díky spolehlivému provozu po celou tuto dobu, během níž nebyla zaznamenána žádná významná porucha, a pravidelným prohlídkám čtyřikrát ročně, se IDS HK stal klenotem v modernizaci městské dopravy. Systém zlepšil plynulost dopravy, minimalizoval dopravní zácpy a integrace informačních služeb pro veřejnost jsou pouze některé z mnoha výhod, které systém přináší.

 • Duben 2024  - LANET – systém pokročilého řízení pouličního osvětlení s integrovanou datovou sítí
  V rámci neustálého vývoje a zdokonalování systému LANET, byl vytvořen ovládací software, který umožňuje sledovat, ovládat a nastavovat systém pouličního osvětlení z jednoho místa.
  Další novinkou je aplikace pasportizace systému LANET pro mobilní telefony nebo tablety. Pasportizace sloupů, světel, kamer a všech zařízení, poskytuje větší přehled a orientaci v rámci sítě LANET. V datové síti LANET pilotní instalace byla úspěšně uvedena do provozu webová kamera s vysokým rozlišením.
  Systém LANET se nadále vyvíjí dle potřeb a postřehů partnerů a zákazníků.

 • Duben 2024  - Tunel Pohůrka
  RCD se podílí na realizaci stavby D3 0310/I ÚSILNÉ – HODĚJOVICE, tunel Pohůrka, provozní soubor 600.53 – Rádiové spojení. V průběhu dubna a května 2024 budou probíhat práce na zajištění instalace vyzařovacího kabelu v tunelových troubách.

 • Březen 2024  - Dálkový odečet vodoměrů
  V rámci implementace pevného systému dálkového odečtu vodoměrů se nám podařilo dosáhnout efektivního využití dat, které poskytují vodoměry s dálkovým odečtem. Tato data následně využívá společnost Voda Červený Kostelec v rámci svých analýz a fakturačních procesů. Díky originální technologii RCD dochází k odečtu vodoměrů na celé vodovodní síti v jeden okamžik a tím pádem je možné efektivně pracovat s celou škálou informací. Zpětná detekce funkčnosti celé sítě a každého z jednotlivých vodoměrů pak zabezpečuje zcela unikátním způsobem provoz celé vodárenské soustavy

 • Únor 2024  - Pokrytí vybraných vnitřních prostor
  RCD zajistila pro Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. pokrytí vybraných vnitřních prostor Úpravny vody Hrobice a Biologické čističky odpadních vod Rybitví infrastrukturou sítí komerčních operátorů. RCD momentálně dokončuje obdobné řešení i ve vybraných podzemních prostorech pražského metra pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. V obou případech se jedná o dodávku tzv. "na klíč".

 • Leden 2024  - Doplnění ZZS160 Tunel Blanka
  RCD dne 31.1.2024 uvedla do provozu rádiový systém Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy ve všech tunelových troubách - Tunelový komplex Blanka, Strahovský automobilový tunel a Automobilový tunel Mrázovka.

 • Leden 2024  - Bzenec_Přívoz_tunelová galerie
  RCD zpracovala DUSP – D5510 Bzenec – Rohatec, stavba 5510. Součástí dodávky dokumentace DUSP pro rádiové spojení bylo i projednání požadovaných služeb se složkami IZS, HZS, ZZS a měření dostupnosti rádiových služeb v místech plánovaných portálů tunelu.

 • Leden 2024  - Servis a údržba rádiového spojení pro složky IZS
  RCD provádí v silničních tunelech po celé České republice servis a pravidelnou údržbu rádiového spojení pro složky IZS včetně přenosu rozhlasového vysílání do vozidel projíždějících tunely. V tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu, v Husovickém tunelu v Brně a v Klimkovickém tunelu proběhla velká rekonstrukce, při níž bylo nainstalováno vybavení pro rádiové spojení odpovídající nejnovějším standardům.