Systémová řešení - hasiči - řešeni a výrobky

Řešení a výrobky

Pro zákazníky z řad HZS nabízí firma RCD Radiokomunikace práce ve dvou typických oblastech. První jsou akce zaměřené na zlepšení stávajícího rádiového spojení mezi jednotlivými středisky a jejich příslušným okolím, tedy zajištění a zlepšení tzv. "venkovního" rádiového pokrytí. Typickým příkladem pro tento typ zákazníka je návrh a realizace vysokofrekvenčních sdružovacích obvodů které umožní na jednom stanovišti realizovat současný provoz několika radiostanic a to  i v relativně blízkých kmitočtových pásmech. V těchto případech je možné realizovat zakázku tzv. na klíč, kdy se firma RCD Radiokomunikace postará o projekt anténního systému, návrh a výrobu sdružovacích obvodů i následnou montáž venkovní (stožár, anténní systém) i vnitřní (sdružovací obvody, kabelové rozvody) techniky.

 

 

Druhá oblast se týká projekce a realizace systémů pro zajištění radiového spojení v tzv. vnitřních prostorách (budovy, dopravní stavby apod.). Zde většinou zajišťujeme projekci a montáž vyzařovacího rádiového systému, který je v případě zásahu napojen na venkovní komunikační systém (repeater) a tak zabezpečí rádiové spojení v krizové situaci.

 

Mohlo by Vás zajímat: