Systémová řešení - Pagingové systémy

Pagingové systémy

Pagingový systém je jednosměrný rádiový systém umožňující předávat zprávy z centrální stanice do pagingových přijímačů. Požadavky na odeslání zpráv mohou přicházet od pracovních stanic dispečerů, od telefonních účastníků pobočkové ústředny, z alarmových linek nebo ze sběrnic řídicích systémů výrobních nebo zpracovatelských procesů. Požadované nebo předem připravené zprávy jsou vysílány rádiovými vysílači do prostorů pokrytí a následně pak jsou zobrazovány na displejích pagingových přijímačů.  

Pagingový systém může být dodán jako celek „na klíč“ včetně projektu, sestavy základnové stanice (kodéru, rádiového vysílače a rozhraní), konfigurované na míru podle přání zákazníka a požadovaného počtu a typů pagingových přijímačů a v případě potřeby zajištění legislativy rádiového provozu. Hlavní část základnové stanice, nazývaná kodér, může být dodávána samostatně.

Součástí pagingového systému jsou i programy do PC pro přípravu a odbavování zpráv od dispečerů a pro konfiguraci kodéru.

RCD Radiokomunikace dodává následující zařízení a služby pagingových systémů:

  • Základnové pagingové stanice (se vstupy z PC, telefonní linky, DTMF radiostanic, alarmových stavových linek)
  • Pagery (numerické, alfanumerické, různá provedení)
  • Pagingové opakovací stanice (pro rádiové pokrytí rozsáhlejších prostorů)
  • Projekty rozsáhlejších pagingových sítí
  • Instalace, nastavení a měření pokrytí rádiovým signálem