RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Systémová řešení - železniční tunely

Železniční tunely

Rádiová komunikace mezi lokomotivou a řídicími centry je nezbytná pro zajištění bezpečnosti a efektivity železničního provozu. Nepřerušená komunikace musí být zajištěna i v železničních tunelech. Problematika pokrytí železničních tunelů je obdobná, jako u pokrytí tunelů v metru. Veškeré postupy se řídí speciální legislativou určenou pro Drážní dopravu a podléhají schválení Drážního úřadu.
Pokrytí tunelů rádiovými signály se provádí vyzařovacími kabely umístěnými na boku tunelů v úrovni oken. Ochrana vyzařovacích kabelů se musí řešit pečlivě s ohledem na vysoké napětí trakčního vedení v tunelu.

 

 

 

Společnost RCD Radiokomunikace dodává systémy rádiového pokrytí železničních tunelů tzv. na klíč. Celou dodávku je možné rozdělit do těchto kroků:

 

  • Předprojektový rozbor a rádiová měření.
  • Návrh systému.
  • Projektová příprava.
  • Návrh, vývoj a výroba speciálních dílů.
  • Realizace systému.
  • Měření rádiového pokrytí tunelů po realizaci.
  • Měření rádiové kompatibility ve vztahu k ostatním systémům v okolí.
  • Konečná certifikace.