Systémová řešení - železniční tunely

Železniční tunely

Rádiová komunikace mezi lokomotivou a řídicími centry je nezbytná pro zajištění bezpečnosti a efektivity železničního provozu. Nepřerušená komunikace musí být zajištěna i v železničních tunelech. Problematika pokrytí železničních tunelů je obdobná, jako u pokrytí tunelů v metru. Veškeré postupy se řídí speciální legislativou určenou pro Drážní dopravu a podléhají schválení Drážního úřadu.
Pokrytí tunelů rádiovými signály se provádí vyzařovacími kabely umístěnými na boku tunelů v úrovni oken. Ochrana vyzařovacích kabelů se musí řešit pečlivě s ohledem na vysoké napětí trakčního vedení v tunelu.

 

 

 

Společnost RCD Radiokomunikace dodává systémy rádiového pokrytí železničních tunelů tzv. na klíč. Celou dodávku je možné rozdělit do těchto kroků:

 

  • Předprojektový rozbor a rádiová měření.
  • Návrh systému.
  • Projektová příprava.
  • Návrh, vývoj a výroba speciálních dílů.
  • Realizace systému.
  • Měření rádiového pokrytí tunelů po realizaci.
  • Měření rádiové kompatibility ve vztahu k ostatním systémům v okolí.
  • Konečná certifikace.